Viktig information till våra kunder angående CLP och CPNP märkningar.

Ni har kanske redan märkt att våra produkter i affärerna har fått extra etiketter på baksidan, varningar i form av piktogram samt varningstexter. Orsaken till detta är att produkterna är registrerade som djurvårds produkter, och måste följa CLP anordningen, vissa av produkterna är dubbelregistrerade också som kosmetiska produkter för människor, då måste vi följa CPNP anordningen (detta är förvirrande för oss också). För att ni snabbare ska förstå problematiken tar vi ett snabbt exempel av våran PROB tjärschampo.
Vi tillverkar ett schampo som är dubbelregistrerad, som djurvårds produkt och som kosmetisk produkt. Djurvårds produkt är en kemisk produkt och är registrerad under kemi, och då måste vi följa CLP anordningen, kosmetisk produkt är registrerad under läkemedelsverket, och då måste vi följa CPNP anordningen, schampo produktbeskrivningen är neutral, anpassad för både djur och människor, säljs och rekommenderas i samma affärer, både för djur och människor (i Sverige ca. 100 egna återförsäljare, via grossister ca. 250 affärer).
När vi säljer vårat schampo, skulle vi vilja tillsätta en extra etikett för att informera er om följande;

Köper du detta schampo till djur, rekommenderar vi gummihandskar samt ögonskydd. (”Kemikalieinspektion”, kemisk produkt i enlighet med CLP anordning)

Köper den till dig själv som kosmetisk produkt, behöver du inte ha gummihandskar eller skyddsglasögon, och den är relativt ofarlig. (”Läkemedelsverket”, kosmetisk produkt i enlighet med CPNP anordning)

”Snabb information hur man tillverkar schampo. Dom flesta schampo, för djur och människa, består av tensider upp till 40%. Alla tensider har sina egna funktioner, vissa löser olja/fett, men att du ska kunna skölja av den, kräver det av man tillsätter en annan tensid som emulgerar sig med den första tensiden och med vatten, först då kan man skölja oljan/fettet av håret. Tensider finns till olika behov, beroende för önskad effekt, tex. viskositet, skum, pärlemoeffekt, mm. Så tensider är nödvändiga för att vi ska kunna bygga upp ett schampo för dig och ditt djur, råvarorna är det samma för båda.”
Länk till en enkel förklarning hur tensider fungerar; https://nyponros.com/artiklar/tval-ochtensider/hur-fungerar-tensider
Alla (nästan) tensider som råvara har ganska hårda varningar, tex;

Hudkontakt kan orsaka följande effekter:, Orsakar hudirritation. Ögonkontakt kan orsaka följande effekter:, Orsakar allvarliga ögonskador. Risk för bestående skada. Förtäring kan orsaka följande effekter:, Förtäring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamående, kräkningar och diarré.

Dessa tensider är väldigt vanliga i kosmetiska produkter, i olika blandningar av tensider t.o.m. upp till 40%. Helt godkända för människor, enligt CPNP anordningen krävs inga varningar.

Men när det kommer till djurvårds produkter blir det lite knasigare, efter som det blir en kemiskprodukt, då måste vi följa CLP anordningen. Då blir det farosymboler, samt några av varningstexterna som nämnt ovan. För att vi ska slippa dessa märkningar och varningar måste jag
sänka tensiden under 3%, jag slipper inte farosymbolerna, men istället för allvarliga varningar blir det endast irritation i olika form, men då skulle vi sälja stort sätt bara vatten.
Nu har ni flesta säkert blivit lika förvirrade som vi, och jag förstår det. Vi är inte ute efter att bedöma vem som har rätt eller fel, men vi har två gigantiska myndigheter, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket, som har olika regler för samma kemikalier. Vi skulle kunna tillägga här en myndighet till, Livsmedelsverket, som har ytterligare en tredje regelverk för samma kemikalier som man använder i livsmedel. Man kan inte komma ifrån att detta väcker också en frågeställning, har Kemikalieinspektionen överdrivit i sina bedömningar i farlighet av kemikalier, eller underskattar Läkemedelsverket sina bedömningar av kemikalier som vi människor applicerar på oss själva.
Den bedömningen får ni avgöra själva. Man måste också inse att detta skapar förvirring, och flera biverkningar.
Tror inte att många djurägare vill köpa ett schampo där det står att man måste använda gummihandskar och andra skyddsutrustning för att använda produkten, då köper man kanske istället ett schampo för människor, vilket i stort sätt är det samma som för djur, men som oftast innehåller mindre halt av oljor som är viktiga för djurschampo. En annan bieffekt kan bli med tiden när konsumenterna blir medvetna om detta problematiken mellan djurschampo och människoschampo är att piktogram markeringarna och varningstexterna på kemikaliska produkterna tappar betydelse, och att ni konsumenterna kan tappa förtroendet för det, och det vill vi inte, eftersom det finns mängder av kemiska blandningar som verkligen behöver dessa varningar, även vissa schampon. Men hur ser vi skillnaden mellan farliga och ofarliga produkter?
Jag rekommenderar er som har frågor och funderingar över detta, att ta kontakt med; Kemikalieinspektionen, tel. 08-519 411 00 Läkemedelsverkets kosmetiska avdelning, tel. 018-17 42 45

Med vänlig hälsning Ekholm Vision AB