PROB SOMMARDEO HÄST 2,5 L, Ger 5 L färdigblandat

kr869.00

Förändrar, förbättrar och döljer doften av djuret.
En gammal omtyckt och mycket populär produkt.
Ger 5 L färdigblandat
Artikelnr: 252 Kategorier: ,

Beskrivning

PROB SOMMAR DEO HÄST

Koncentrat, Späd häst deon med lika stora delar med vatten 1:1
Omskakas
Ger 5 liter färdigblandat

 Ger häst och ryttare trivsel med PROB deo häst, giftfritt.

Faroangivelser
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
Använd ögonskydd/ansiktsskydd
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Innehåller Cymbopogon Flexuosus extrakt. Kan orsaka allvarlig reaktion

 

Ytterligare information

Vikt 2.750 kg
Dimensioner 25 × 20 × 25 cm