Alla djurvårdsprodukter ska märkas och klassificeras som en kemisk produkt.
Därför kommer vissa av våra produktr ha varningsmärken på etiketten. Vi vill uppmärksamma er om att detta betyder inte att det är en farlig produkt att använda på sina djur men att djurårdsprodukter måste märkas enligt lagstiftningen över kemiska produkter.

VI STÄLLDE FRÅGAN TILL KEMIKALIEINSPEKTIONEN VARFÖR DET ÄR EN SKILLNAD I MÄRKNING PÅ DJURVÅRDSPRODUKTER OCH KOSMETISKA PRODUKTR.
HÄR KOM SVARET:

Beroende på hur en produkt är tänkt att användas och hur den marknadsförs gäller alltså olika lagstiftningar, trots samma kemiska innehåll. Att marknadsföra en och samma produkt både som djurschampo och schampo för människa är inte förenligt med lagstiftningen.
På Läkemedelsverkets hemsida framgår att felaktig marknadsföring av kosmetiska produkter inte får ske i något led av leverantörskedjan. Dessutom är det viktigt att du som ansvarig person inte marknadsför dina produkter på ett sådant sätt så att de faller utanför definitionen för kosmetiska produkter. Felaktig marknadsföring av en kosmetisk produkt kan till exempel medföra att produkten istället klassificeras som läkemedel, medicinteknisk produkt eller kemisk produkt.

Här är en länk till Läkemedelsverkets sida om marknadsföring av kosmetiska produkter: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Import-fran-land-utanfor-EU-EES/Marknadsforing/
Som lagstiftningen ser ut bedömer vi att du behöver ha separata förpackningar med olika märkning för djurschampo respektive schampo för människa, trots att det är samma innehåll i produkterna.

Schampon som säljs för att användas av människa måste märkas enligt kosmetikalagstiftningen. Läs gärna mer på Läkemedelsverkets hemsida: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Import-fran-land-utanfor-EU-EES/Markning-av-produkter/

 

Schampon avsedda för djur kan behöva märkas enligt CLP. Det är du som säljer produkterna som ansvarar för informera om farorna med produkten och hur den kan hanteras på säkert sätt utifrån hur produkten klassificeras.
Se gärna följande information om märkning enligt CLP på vår webb: https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp—klassificering-och-markning/markning-pa-forpackningar

(HÄR FÅR VÅRA SCHAMPON VARNINGSMÄRKEN TROTS SAMMA INNEHÅLL SOM OM DE SÄLJS FÖR MÄNNISKOR)